maginotova linie 2005
DSC04513 - bivak na dalnici u trenta vsude sou krysy.JPG
DSC04513 - bivak na dalnici u trenta vsude sou krysy.JPG
DSC04514.JPG
DSC04514.JPG
DSC04515 no comment.JPG
DSC04515 no comment.JPG
DSC04516 sistriere - zacatek assiety.JPG
DSC04516 sistriere - zacatek assiety.JPG
DSC04517.JPG
DSC04517.JPG
DSC04518.JPG
DSC04518.JPG
DSC04519.JPG
DSC04519.JPG
DSC04520.JPG
DSC04520.JPG
DSC04521.JPG
DSC04521.JPG
DSC04522.JPG
DSC04522.JPG
DSC04523.JPG
DSC04523.JPG
DSC04524.JPG
DSC04524.JPG
DSC04525 vylozene enduro .JPG
DSC04525 vylozene enduro .JPG
DSC04526.JPG
DSC04526.JPG
DSC04527.JPG
DSC04527.JPG
DSC04528.JPG
DSC04528.JPG
DSC04529.JPG
DSC04529.JPG
DSC04530.JPG
DSC04530.JPG
DSC04531 hledani cache.JPG
DSC04531 hledani cache.JPG
DSC04532.JPG
DSC04532.JPG
DSC04533.JPG
DSC04533.JPG
DSC04534 prohlidka pevnosti.JPG
DSC04534 prohlidka pevnosti.JPG
DSC04535.JPG
DSC04535.JPG
DSC04536.JPG
DSC04536.JPG
DSC04537.JPG
DSC04537.JPG
DSC04538.JPG
DSC04538.JPG
DSC04539.JPG
DSC04539.JPG
DSC04540 poctive vyhandlovano - neukradeno.JPG
DSC04540 poctive vyhandlovano - neukradeno.JPG
DSC04541 nastup na feratovou cestu.JPG
DSC04541 nastup na feratovou cestu.JPG
DSC04542.JPG
DSC04542.JPG
DSC04543.JPG
DSC04543.JPG
DSC04544.JPG
DSC04544.JPG
DSC04545.JPG
DSC04545.JPG
DSC04546.JPG
DSC04546.JPG
DSC04547.JPG
DSC04547.JPG
DSC04548.JPG
DSC04548.JPG
DSC04549.JPG
DSC04549.JPG
DSC04550.JPG
DSC04550.JPG
DSC04551.JPG
DSC04551.JPG
DSC04552.JPG
DSC04552.JPG
DSC04553.JPG
DSC04553.JPG
DSC04555.JPG
DSC04555.JPG
DSC04556.JPG
DSC04556.JPG
DSC04557 takove tu maji vsude strechy - ploche ohromne kameny.JPG
DSC04557 takove tu maji vsude strechy - ploche ohromne kameny.JPG
DSC04558.JPG
DSC04558.JPG
DSC04559 mnam grilujeme.JPG
DSC04559 mnam grilujeme.JPG
DSC04561.JPG
DSC04561.JPG
DSC04562.JPG
DSC04562.JPG
DSC04563.JPG
DSC04563.JPG
DSC04564.JPG
DSC04564.JPG
DSC04565 tak az tam nahoru jedeme - pevnost.JPG
DSC04565 tak az tam nahoru jedeme - pevnost.JPG
DSC04566.JPG
DSC04566.JPG
DSC04567.JPG
DSC04567.JPG
DSC04568.JPG
DSC04568.JPG
DSC04569.JPG
DSC04569.JPG
DSC04570.JPG
DSC04570.JPG
DSC04571 polni kuchyne.JPG
DSC04571 polni kuchyne.JPG
DSC04572.JPG
DSC04572.JPG
DSC04573.JPG
DSC04573.JPG
DSC04574.JPG
DSC04574.JPG
DSC04575.JPG
DSC04575.JPG
DSC04577.JPG
DSC04577.JPG
DSC04578.JPG
DSC04578.JPG
DSC04579 povinna vybava - vystrazny trojuhlenik.JPG
DSC04579 povinna vybava - vystrazny trojuhlenik.JPG
DSC04580.JPG
DSC04580.JPG
DSC04581.JPG
DSC04581.JPG
DSC04583.JPG
DSC04583.JPG
DSC04584.JPG
DSC04584.JPG
DSC04585.JPG
DSC04585.JPG
DSC04586 party v umyvarkach - chcije.JPG
DSC04586 party v umyvarkach - chcije.JPG
DSC04587.JPG
DSC04587.JPG
DSC04588.JPG
DSC04588.JPG
DSC04589 fort de roche la criox.JPG
DSC04589 fort de roche la criox.JPG
DSC04590.JPG
DSC04590.JPG
DSC04591.JPG
DSC04591.JPG
DSC04593.JPG
DSC04593.JPG
DSC04594.JPG
DSC04594.JPG
DSC04595 ivaneeeeeeeeeeeee.JPG
DSC04595 ivaneeeeeeeeeeeee.JPG
DSC04596.JPG
DSC04596.JPG
DSC04597.JPG
DSC04597.JPG
DSC04598.JPG
DSC04598.JPG
DSC04599.JPG
DSC04599.JPG
DSC04600 trosku mlha na nejvyssim sedle.JPG
DSC04600 trosku mlha na nejvyssim sedle.JPG
DSC04601.JPG
DSC04601.JPG
DSC04603.JPG
DSC04603.JPG
DSC04604 cestari .JPG
DSC04604 cestari .JPG
DSC04605.JPG
DSC04605.JPG
DSC04606.JPG
DSC04606.JPG
DSC04607 ocista v kasne.JPG
DSC04607 ocista v kasne.JPG
DSC04608 uzasna opici draha.JPG
DSC04608 uzasna opici draha.JPG
DSC04609.JPG
DSC04609.JPG
DSC04610.JPG
DSC04610.JPG
DSC04613.JPG
DSC04613.JPG
DSC04614.JPG
DSC04614.JPG
DSC04615.JPG
DSC04615.JPG
DSC04616.JPG
DSC04616.JPG
DSC04620.JPG
DSC04620.JPG
DSC04621.JPG
DSC04621.JPG
DSC04622 bydlime v pevnosti.JPG
DSC04622 bydlime v pevnosti.JPG
DSC04623.JPG
DSC04623.JPG
DSC04624.JPG
DSC04624.JPG
DSC04625.JPG
DSC04625.JPG
DSC04626.JPG
DSC04626.JPG
DSC04627 rozhodne se smi jezdit po sjezdovce .JPG
DSC04627 rozhodne se smi jezdit po sjezdovce .JPG
DSC04628.JPG
DSC04628.JPG
DSC04629.JPG
DSC04629.JPG
DSC04630.JPG
DSC04630.JPG
DSC04631.JPG
DSC04631.JPG
DSC04632.JPG
DSC04632.JPG
DSC04633.JPG
DSC04633.JPG
DSC04634.JPG
DSC04634.JPG
DSC04635.JPG
DSC04635.JPG
DSC04636.JPG
DSC04636.JPG
DSC04637.JPG
DSC04637.JPG
DSC04638.JPG
DSC04638.JPG
DSC04639 val d isere.JPG
DSC04639 val d isere.JPG
DSC04640.JPG
DSC04640.JPG
DSC04641.JPG
DSC04641.JPG
DSC04643 nejvyssi prehrada evropy s ohromnou malbou.JPG
DSC04643 nejvyssi prehrada evropy s ohromnou malbou.JPG
DSC04644.JPG
DSC04644.JPG
DSC04645.JPG
DSC04645.JPG
DSC04646.JPG
DSC04646.JPG
DSC04647.JPG
DSC04647.JPG
DSC04648.JPG
DSC04648.JPG
DSC04649.JPG
DSC04649.JPG
DSC04650.JPG
DSC04650.JPG